Research, education and development

Onderzoek, Onderwijs en Ontwikkeling binnen het Delft Aardwarmte Project Het Delft Aardwarmte Project vindt haar oorsprong binnen de Technische Universiteit Delft, als een initiatief van studenten, alumni en wetenschappelijke staf van de afdeling Geotechnologie van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. DAP heeft de missie: “Stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van aardwarmte als CO2-neutrale energiebron in Nederland”.

DAP realiseert deze missie door middel van doelstellingen m.b.t. wetenschappelijk Onderzoek, kennisverspreiding en technische ontwikkeling die de basis vormen van het ‘Onderzoek, Onderwijs, en Ontwikkeling’ programma (3O). Het onderzoek dat DAP initieert kent meerdere hoofddoelen: 1. Reductie van kosten en risico’s van lage enthalpie geothermie projecten in Nederland (T. >100°C) in Nederland ten behoeve van warmte- en elektriciteitsproductie. DAP heeft de ambitie om de “hot spots” voor aardlagen in de diepere ondergrond die water bevatten met T>100°C te identificeren. Hiermee zou een duurzame energiebron voor heel Nederland kunnen ontstaan. Er moet nog onderzoek worden gedaan naar de reservoireigenschappen op de targetdieptes alsook naar veilige mogelijkheden om de doorlatendheid in de diepe ondergrond te vergroten. 2. Inpassing van aardwarmte als CO2-neutrale energiebron in de energie-infrastructuur van Nederland. DAP streeft om het overall rendement van energieprojecten met aardwarmte te verhogen door kennis te verzamelen op het gebied van SMART thermalgrids. Door optimaal gebruik en cascadering van gewonnen aardwarmte in combinatie met andere (duurzame-)energiebronnen kan de gewonnen energie maximaal worden benut. Ontwikkeling is onmisbaar om de onderwijs- en onderzoeksambities van DAP te realiseren. DAP heeft dan ook de doelstelling om: • een aardwarmte systeem t.b.v. de verwarming van de TU Delft te realiseren; • een monitoringsysteem te ontwikkelen en te implementeren voor de aardwarmte-systemen die op dit moment al warmte winnen op de Vrijenban concessie van DAP/TU Delft, en • het ondersteunen van de verdere ontwikkeling van innovatieve kosten- en plaatsbesparende boortechnologieën zoals bijv. de CMB technologie (Composiet Mantelbuis Boren)

Het Onderwijs en de kennisverspreiding die DAP nastreeft komt voort uit haar oorsprong binnen de studenten en universitaire wereld. Resultaten van technisch-wetenschappelijk en operationeel werk zullen in de vorm van wetenschappelijke publicaties, artikelen en presentaties naar de markt worden gecommuniceerd. Studenten worden actief betrokken bij alle onderdelen van het 3O programma, het geen resulteert in goed opgeleide studenten met praktijkervaring. Anno 2014 zijn er binnen het 3O-programma van vele Master en Bachelor onderzoeken afgerond en is er samenwerking met één PhD en één post-doc. DAP streeft ernaar om binnen afzienbare tijd deze aantallen verder te vergroten. Sinds eind 2013 is er, mede dankzij de inspanningen van DAP, de Alumni Mijnbouw en het KiVi, een Hoogleraar Geothermie aangesteld op de TU Delft. Hiermee kan het onderzoek naar geothermie en de bekendheid van de energiebron hopelijk in een stroomversnelling geraken. DAP stimuleert de totstandkoming van geothermie projecten daar waar mogelijk, mits de 3O gedachte met betrekking tot wetenschap wordt onderschreven. Stichting DAP wil een landelijke vraagbaak en benchmark zijn ten behoeve van het algemeen belang van Geothermie in Nederland. Een groot deel van de 3O activiteiten zullen plaats vinden binnen het TU-brede Delft Research Initiative “Energy” programma.. Het DAP-3O programma heeft tot doel de toepassing van Geothermie in de energievoorziening van Nederland op een economisch, technologisch en wetenschappelijk hoger niveau brengen.