Contact

Delft Aardwarmte Project (DAP)
Stevinweg 1
2628 CN Delft
Nederland

E-mail

Universal: DAP-CITG@tudelft.nl

Bestuursleden:

M. Woning (President)

J.A. Steijn (Secretary)

S.R.K. Vos (Treasurer)

B.T.M. van Esser (External)

P. Vardon (Theme Leader Geothermal TU Delft)

Travel directions:

Public transport
• From NS station Delft bus 55 (direction Zoetermeer) get off at the stop “Aula”
• From NS station Delft bus 69 (direction Technopolis) get off at the stop “Mekelpark”
For more info 9292.nl

15 minute walk from the NS station

Disclaimer: 
 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Delft Aardwarmte Project (DAP). Indien een onderdeel van de website in opdracht werd uitgebracht dan wel publiek gemaakt, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de desbetreffende voorwaarden uitgegeven door DAP, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van de DAP-website en onderdelen aan direct belanghebbenden is na schrijftelijke bevestiging toegestaan. Slechts na schriftelijke overeenkomst en toestemming is commercieel gebruik van (delen van) deze website toegestaan. Deze website en de informatie daarop is gemaakt naar het beste van ons kunnen en weten op moment van schrijven in plaats en tijd. Het gebruiken en hergebruiken van deze website of de informatie daarop is op eigen risico en daarmee kan de Stichting DAP, Delft Aardwarmte Project B.V. en de Technische Universiteit Delft niet aansprakelijk gehouden worden. © 2008 DAP