About Stichting DAP

Het Delft Aardwarmte Project, kortweg DAP, is in 2008 opgericht door studenten en Alumni van de TU Delft, Faculteit Technische Aardwetenschappen. Het doel van dit project was (en is) het realiseren van een geothermische bron op de TU Delft, zodat de campus duurzaam kan worden verwarmd. Daarnaast biedt een eigen warmteput op de TU allerlei onderzoeksmogelijkheden voor verschillende faculteiten op de TU. Denk aan boortechnologie en geologie (Aardwetenschappen, Lucht en Ruimtevaart), warmtetechniek (Bouwkunde), inpassing in energiegrids (Elektrotechniek).

DAP integration circle

Naast het project op de TU is DAP ook in bredere zin actief met het promoten van geothermie als duurzame energiebron die ook voor Nederland potentieel heeft. DAP heeft een tweetal vooruitstrevende tuinders in Pijnacker, de bedrijven Ammerlaan en Duijvestijn, geholpen bij het realiseren van ca 2,5 km diepe putten die gebruikt worden voor de duurzame warmtevoorziening van hun kassencomplexen. Op deze dieptes is water van ca 70 graden aanwezig, wat voldoende is voor het verwarmen van kassen en woningen.

Het lange-termijn doel voor geothermie in Nederland is echter het opwekken van elektriciteit met behulp van diepe geothermische putten. In het buitenland zijn geothermische elektriciteitscentrales vrij gewoon, althans in die gebieden waar aardwarmte dicht onder het oppervlak zit, zoals bijvoorbeeld in IJsland, Italie, Indonesie, Nieuw-Zeeland en ook Amerika. De putten zijn dan enkele honderden meters diep. In Nederland zal men echter tot dieptes van 4 a 5 km moeten boren om voldoende heet water te kunnen vinden; de boortechnieken bestaan al lang maar over de eigenschappen van de steenlagen op deze diepte is nog te weinig bekend. Een zeer slecht doorlatend gesteente zal niet geschikt zijn omdat de hoeveelheid water te klein is om energie te winnen.

Shot boorkern

Boorkern van 2 km diepte

Overigens wordt bij geothermie geen water onttrokken aan de grond; het opgepompte water wordt via een tweede put weer in dezelfde laag teruggebracht zodat er een gesloten circuit ontstaat. Bodemdalingen zoals bij de gaswinning in Groningen lijken daarmee niet waarschijnlijk.

DAP is altijd gedragen en geleid door (oud)studenten van de faculteit Technische Aardwetenschappen. Het bestuur bestaat ui 2 studenten en 2 oud-studenten.