bron: Geothermie Delft

Recent hebben de gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland vergunningen verleend aan de Technische Universiteit Delft voor het plaatsen van een seismisch monitoringsstation in de omgeving van Delftse Hout in het noordwesten van Delft.

Vanaf begin februari zullen gedurende een periode van ongeveer 4 maanden er in opdracht van de Technische Universiteit Delft ter plaatse en rondom parkeerplaats P3 aan de Tweemolentjeskade een seismisch monitoringstation worden geplaatst. Met deze stations kunnen eventuele trillingen in de ondergrond worden gemeten. De Technische Universiteit Delft plaatst deze stations als onderdeel van een grootschalig onderzoek rondom de geplande aardwarmtebron op de TU campus.

Seismische monitoringstations, in de meeste gevallen van het KNMI, staan al in een groot deel van Nederland. Echter in het gebied rond Delft is er op dit punt nog een witte vlek. Tevens staat op de campus van de TU Delft de realisatie van een geothermieproject gepland, waarbij twee aardwarmteputten worden geboord.

Het geplande seismische monitoringstation in de Delftse Hout is een van vier stations die de mogelijke trillingen vanuit die aardwarmteputten in detail in kaart brengen. Er worden metingen gedaan tot een diepte van 200 tot 500 meter in de ondergrond, met een meetpunt op iedere 50 meter diepte. Ook worden er monsters genomen van een aantal aardlagen om de aard van gesteenten in de (diepe) ondergrond te kunnen bestuderen.