DAPP EFRO

Het Delft Aardwarmte Pilot Project (DAPP) is een samenwerking tussen verschillende bedrijven en faculteiten aan de TU Delft. Het uiteindelijke doel van de verschillende onderzoeksprogramma’s is het realiseren van een geothermisch doublet op de TU Delft met gebruik van composiet boortechnologie.

Het gebruik van composiet materialen in de boorputwand (de ‘casing’) zou een geheel nieuwe toepassing zijn. Composieten hebben verschillende voordelen ten opzichte van de traditionele stalen casings, zoals een veel lager gewicht en ongevoeligheid voor corrosie. Op termijn zouden boortorens met gebruik van composiet casings veel kleiner, lichter en goedkoper kunnen worden uitgevoerd, waarmee ook het maken van diepe boringen goedkoper zou worden. Ook zouden de kleinere en stillere boortorens in stedelijke omgevingen kunnen worden toegepast om naar warm water te boren. De kosten voor het boren van de put zijn momenteel nog de grootste investering voor het aanleggen van een geothermische bron.

Ook DAP neemt uiteraard deel in het DAPP onderzoek, dat gedeeltelijk vanuit de EU wordt gefinancierd. Binnen het onderzoeksprogramma van Stichting DAP wordt onder anderen een promotie-onderzoek uitgevoerd waarin de geologische onzekerheden rondom geothermie in Nederland worden gekwantificeerd op basis van gegevens en ervaringen uit de olie- en gasindustrie. De promovendus is begin 2013 gestart met zijn onderzoek en heeft inmiddels zijn literatuurstudie afgerond.

Naast het promotie-onderzoek zijn een post-doc en de financiering van een Hoogleraar Geothermie opgenomen in het programma. De Hoogleraar Geothermie (Prof. David Bruhn) is eind 2013 gestart op de TU en zal werken aan het bijeen brengen van de verschillende geothermische initiatieven die op de TU en ook op andere Nederlandse universiteiten spelen.

Het DAPP programma is gestart in 2012 en loopt tot eind 2016.